Loftslagsmál

Við leggjum okkur fram við að þekkja umhverfisáhrifin af starfsemi okkar. Vinna við að greina kolefnisspor okkar og áhrif á samfélagið heldur áfram.

Maður við virkjun

Til viðbótar við ítarlega greiningu á beinum og óbeinum umhverfisáhrifum okkar ofar í virðiskeðjunni, höfum við nú einnig í fyrsta skipti greint losun gróðurhúsalofttegunda frá útlánum bankans og birt opinberlega.

Sé litið á hefðbundinn rekstur bankans má sjá að losun gróðurhúsalofttegunda er helst frá flugferðum, ferðum starfsfólks í og úr vinnu, bruna eldsneytis frá bílum bankans og óbein losun vegna framleiðslu tölvubúnaðar.

Losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri okkar lækkar um 44% á milli ára sé ekki litið til losunar vegna útlána. Sá munur felst aðallega í minni steypunotkun við byggingu nýs húss bankans í miðborg Reykjavíkur.

Myndin hér að ofan sýnir hvernig losun skiptist á milli umfanga samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum leiðbeiningum Greenhouse Gas Protocol. GHG Protocol setur fram alþjóðlega viðurkennda aðferðafræði sem almennt er stuðst við í útreikningum á kolefnisspori fyrirtækja.

Losun frá hefðbundnum rekstri bankans er einungis um 1% af heildarlosun starfseminnar, en óbein losun vegna útlána vegur þyngst. Óbein losun er ávallt fyrirferðamest í starfsemi okkar. Við getum einungis haft óbein áhrif á óbeina losun, en erum að vinna í því að lágmarka hana, til dæmis með samtali við birgja og viðskiptavini okkar. Mjög lítill hluti kolefnisspors hefðbundinnar starfsemi bankans er frá beinum rekstri, eða vegna raforku og hitaframleiðslu.

Aðferðalýsing GHG Protocol

Aðferðalýsing GHG Protocol skilgreinir umföng á eftirfarandi máta:

Umfang 1
Bein losun frá rekstri okkar, þ.e. losun sem á sér stað undir kennitölu og rekstri bankans.
Umfang 2
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu raforku og hita sem við kaupum.
Umfang 3
Óbein losun vegna aðfanga og þjónustu ofar og neðar í virðiskeðju. Hér má t.d. nefna tölvubúnað, framleiðslu eldsneytis, steypu, flugferðir, ferðir til og frá vinnu o.fl. Einnig fellur óbein losun vegna útlána í umfang 3.

Myndin hér að neðan sýnir skilmerkilega hvar losun frá hefðbundnum rekstri bankans á sér helst stað. Ferðir starfsfólks í og úr vinnu, framleiðsla tölvubúnaðar og bruni eldsneytis á bílum bankans eru stærstu losunarvaldar í rekstri bankans, að undanskilinni óbeinni losun frá framkvæmdum við nýjar höfuðstöðvar og frá útlánum, sem skipa langstærstan sess í losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi okkar.

Starfsemi fjölmargra fyrirtækja hefur breyst í kjölfar Covid-19, m.a. að því leyti að starfsfólk hefur unnið meira heima. Við útreikning á kolefnisspori bankans er nú einnig tekið tillit til losunar gróðurhúsalofttegunda vegna heimavinnu. Framkvæmdir við nýtt hús við Austurbakka skipa enn veigamikinn þátt í losun gróðurhúsalofttegunda en sú losun hefur minnkað töluvert eins og sjá má má á myndinni hér að ofan þar sem uppsteypun er að mestu lokið.

Það er mikilvægt fyrir banka að þekkja óbein áhrif sín á losun gróðurhúsalofttegunda, en án þeirra upplýsinga er erfitt fyrir banka að taka upplýstar ákvarðanir varðandi loftslagsmál.

Á árinu áætluðum við losun frá útlánastarfsemi bankans fyrir árið 2019 með aðferðafræði PCAF, Partnership for Carbon accounting Financials. Við höfum nú framkvæmt sömu útreikninga fyrir árin 2018 til 2020 og má sjá helstu niðurstöður á myndinni hér að neðan fyrir þrjár gerðir útlána, a) fyrirtækjalán til lögaðila, b) íbúðalán og c) bílalán.

Með þessa þekkingu í farteskinu getum við lagt aukna áherslu á að vinna með fyrirtækjum að því að fjármagna lausnir sem leiða til minni losunar gróðurhúsalofttegunda.

Starfsemin kolefnisjöfnuð

Við höfum kolefnisjafnað hefðbundna starfsemi bankans fyrir árið 2021 og fengið endurnýjun á hinni alþjóðlega viðurkenndu CarbonNeutral® vottun. Starfsemin er kolefnisjöfnuð í gegnum alþjóðlega vottuð verkefni þar sem keyptar eru vottaðar kolefniseiningar. Í samstarfi við Natural Capital Partners höfum við fjárfest í kolefniseiningum sem hafa hlotið stranga gæðavottun og sannarlega leitt til bindingar eða forðað losun gróðurhúsalofttegunda. Með þessu móti náum við að vega á móti þeirri losun gróðurhúsalofttegunda sem óhjákvæmilega verður í rekstrinum. Við höldum engu að síður áfram að draga úr losun í okkar rekstri og hjálpum viðskiptavinum að gera hið sama.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur